TU Delft, UM en VU: uiteenlopende meningen over wenselijkheid corona-app

Nederlanders hebben sterk uiteenlopende meningen over de wenselijkheid van een tracking-and-tracing corona-app. Sommigen zouden de app liever vandaag dan morgen installeren, terwijl anderen het kwalijk vinden dat de overheid deze app wil introduceren. Daarnaast is er een ’zwevende’ groep die meer informatie nodig heeft over de voorwaarden en eigenschappen van de app. Deze groep twijfelaars is mogelijk doorslaggevend voor het streven van het kabinet om de gewenste dekkingsgraad van 60 procent te halen. Dit blijkt uit een keuze-experiment dat is uitgevoerd door onderzoekers van de TU Delft, Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit meldt TU Delft. 

Om de verspreiding van het coronavirus te helpen bestrijden, werkt de Nederlandse overheid momenteel aan de ontwikkeling van een tracking-and-tracing app. Het kabinet streeft ernaar dat minimaal 60% van de Nederlanders de corona-app installeert. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, hangt in belangrijke mate af van de voorkeuren van de potentiele gebruikers van de app.
 
Om deze voorkeuren te onderzoeken, zetten onderzoekers van de TU Delft, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit een keuze-experiment op. Aan een willekeurig getrokken steekproef van 926 Nederlanders werden verschillende varianten van de app werden voorgelegd. Deelnemers werd vervolgens gevraagd welke app zij liever zouden installeren, en of zij de app waar hun voorkeur naar uitging ook daadwerkelijk zouden installeren.
 
Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers zeer verschillend denken over het installeren van de corona-app. De onderzoekers doen al jarenlang onderzoek naar voorkeuren van Nederlanders over overheidsbeleid in verschillende domeinen, maar zulke grote tegenstellingen hebben zij niet eerder gezien
 

Door: Nationale Onderwijsgids