Nieuwe samenwerking universiteiten Leiden-Delft-Erasmu

Inclusiviteit in een steeds meer mobiele en steeds meer diverse samenleving is het onderzoeksthema van het nieuwe Leiden-Delft-Erasmus-Centre Governance of Migration and Diversity. Het nieuwe Centre richt zich met name op bestuurs-en beleidsvraagstukken rondom migratie en diversiteit. Wetenschappelijk directeur is prof. dr. Peter Scholten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Migratie en diversiteit spelen een essentiële rol in een van de meest fundamentele maatschappelijke transformaties van dit moment. Vanuit een multi- en interdisciplinaire aanpak, richt zich het nieuwe LDE-centre op bestuurs- en beleidsvraagstukken rondom migratie en diversiteit. Door middel van onderzoek en onderwijs wil het centre kennis genereren voor en impact hebben op het beheer van migratie en diversiteit om bij te dragen aan een inclusieve samenleving.
 
Peter Scholten: "De grote uitdagingen rondom migratie en diversiteit in de samenleving vragen erom. De behoefte aan kennis vanuit steden en vanuit Brussel is erg groot op dit moment, we kunnen er afzonderlijk eigenlijk niet aan voldoen. Dat wil niet zeggen dat alles in Leiden, Delft of op de Erasmus samen moet, het is prima om onze afzonderlijke specialismen te blijven koesteren. Maar we zien een nieuw terrein van interdisciplinair of cross-disciplinair onderzoek."
 
Het nieuwe centre bouwt op de gezamenlijke Master-opleiding Governance of Migration en Diversity die al meerdere jaren succesvol aangeboden wordt. De eenjarige multidisciplinaire Master-opleiding combineert geschiedenis, sociologie, internationale ontwikkeling en stedelijk planning om meer inzicht te krijgen in het beheer van migratie- en diversiteitsgerelateerde vraagstukken. Met name onderzoek naar de drijvende krachten achter migratie en de integratie van immigranten in de ontvangende landen staan centraal. 
 
In het LDE Centre Governance of Migration and Diversity zijn acht onderzoekers vanuit acht faculteiten van de drie LDE-universiteiten verbonden.
 

Over Leiden-Delft-Erasmus

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus. Het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken vraagt om een intensieve gezamenlijke inzet van universiteiten, in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners. De drie universiteiten kunnen door gebruik te maken van hun hoge wetenschappelijke kwaliteit, de breedte van de grotendeels complementaire portfolio’s en de ligging in elkaars nabijheid inter- en multidisciplinair samenwerken aan regionale, nationale en globale uitdagingen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids