Ineke Sluiter nieuwe president KNAW

Ineke Sluiter, hoogleraar Grieks aan de Universiteit Leiden, wordt de nieuwe president van de KNAW.  Ze was al twee jaar vicepresident en volgt per 1 juni Wim van Saarloos op, die zijn termijn als president er op heeft zitten. Dit meldt de KNAW.

Ineke Sluiter (1959) is sinds 1998 hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. In haar onderzoek houdt ze zich bezig met taal, literatuur en publiek discours in de klassieke oudheid. Zij verbindt onderwerpen uit die tijd met thema’s van vandaag, zoals vrijheid van meningsuiting, onderwijs en culturele identiteit.
 
Tijdens de aanvaarding van haar presidentschap zei Sluiter dat veel van datgene waar de KNAW voor staat in deze tijd alleen maar prangender is geworden. Een groot publiek kijkt mee over de schouders van wetenschappers. Ze vindt het belangrijk om uit te leggen hoe die wetenschap werkt: wat is de rol van onzekerheid, van debat, en het proces van 'failing forward'- fouten maken en juist daardoor vooruit komen.
 
Als speerpunten voor de KNAW noemt Sluiter wetenschappelijke excellentie, die floreert bij inclusiviteit en diversiteit aan talenten, maatschappelijke betrokkenheid, en internationalisering. Ook wijst ze er op dat de toekomstbestendigheid van de wetenschap staat of valt met de manier waarop we zorgen voor de aanstormende generatie van jonge onderzoekers, die juist nu een extra kwetsbare positie hebben.
 
Sluiter was van 2000 tot 2011 wetenschappelijk directeur van OIKOS, de landelijke onderzoekschool van de classici. Ze was initiator van het onderzoeksprogramma Anchoring Innovation, dat aan de hand van voorbeelden uit de oudheid onderzoekt hoe innovatieprocessen verlopen en hoe innovatie geaccepteerd wordt. Sluiter leidt dit landelijke programma, dat als enige alfa-project een Zwaartekrachtsubsidie van NWO van bijna 20 miljoen kreeg.
 
In 2010 kreeg Sluiter de Spinozapremie van NWO en ze won de Prijs Akademiehoogleraren van de KNAW. Ze is lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, van de Academia Europaea en corresponding fellow van de British Academy. Ze ontving een eredoctoraat van de University of Bristol.
 
Ineke Sluiter is medeoprichter van Athena’s Angels, vier vrouwelijke hoogleraren die opkomen voor de belangen van vrouwen in de wetenschap. Ze is lid van de Paleiscommissie van het Paleis op de Dam, van de adviescommissie Beurzen van het Prins Bernard Cultuurfonds en van de raad van toezicht van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.  
 

Bestuur KNAW

Het bestuur van de KNAW zal per 1 september 2020 bestaan uit de huidige leden Marileen Dogterom, Marc Groenhuijsen en de nieuwe leden Martin van Hees, Linda Steg, Sjaak Neefjes en Ton van der Steen. De huidige president Wim van Saarloos en Maarten Prak leggen hun bestuurstaken neer omdat hun termijn respectievelijk per 1 juni en 1 september 2020 eindigt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids