Thuiswerken en -studeren zorgt voor werkdruk en stress

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft eind april een survey gehouden onder bijna 5000 studenten en 1300 medewerkers om te peilen hoe het thuis studeren en werken hen vergaat. Hoewel er ook voor de coronacrisis een hoge druk en stress werden ervaren, lijkt er nu sprake te zijn van een nog hogere druk en stress dan eerder het geval was, waarbij functie en thuissituatie medebepalend zijn. Dit meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoewel de druk bij iedereen hoog is, lijkt het medewerkers beter af te gaan dan studenten. Wel zijn er verschillen waargenomen tussen functie en thuissituatie. Zo ervaren docenten significant meer werkdruk en werkstress dan andere medewerkers. Dit geldt ook voor medewerkers en studenten met zorgtaken. Alleenstaanden ervaren over de gehele linie meer eenzaamheid. De thuissituatie van studenten maakt weinig verschil voor het ervaren van studiedruk en -stress, maar studenten die alleen wonen hebben wel meer mentale klachten. Promovendi ervaren significant meer negatieve gevoelens, zoals somberheid, piekeren en angst, dan de andere groepen medewerkers. Verder zijn zowel studenten als medewerkers veelal tevreden over de communicatie vanuit de universiteit.
 

Studenten

Voor 30 procent van de studenten gaat het thuis studeren ze (erg) goed af. Echter geeft 40 procent aan dat het thuis studeren ze niet goed afgaat. 73 procent van de studenten geeft aan dat er zaken zijn die het thuis studeren lastig maken, zoals afleiding van huisgenoten, motivatie en concentratie. Nederlandse studenten gaat het thuis studeren beter af in vergelijking met internationale studenten.
 
Een opvallende uitkomst is dat studenten die alleen wonen meer last hebben van angst en eenzaamheid, en dat ze meer piekeren. Studenten die zorgtaken hebben en/of inwonende kinderen ervaren meer studiedruk en -stress. Van de ondervraagde studenten geeft 38 procent aan dat ze wel hulp vanuit de universiteit kunnen gebruiken. Daarbij worden onder andere ‘begeleiding’, ‘duidelijke communicatie’ en ‘druk verlagen’ genoemd.
 

Medewerkers

Iets meer dan de helft van de medewerkers geeft aan dat het thuiswerken ze (erg) goed afgaat, tegenover 16 procent die aangeeft dat het thuiswerken ze niet goed afgaat. 
 

Acteren op hulpvraag

“In het bijzonder zijn wij benieuwd naar wat we kunnen leren van studenten en medewerkers die veerkrachtig omgaan met thuis werken en studeren en hoe we deze kennis en hun inzet kunnen gebruiken om degenen die het moeilijker hebben te helpen. We zullen dit onderzoek blijven herhalen om goed zicht te hebben op hoe het met onze studenten en medewerkers gaat en om gericht verbeteringen te kunnen doorvoeren,” aldus Rutger Engels, rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam.
 
Door: Nationale Onderwijsgids