In Groningen verdient de ene promovendus veel minder dan de andere

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijft als enige universiteit van Nederland stug meedoen aan het ‘experiment promotieonderwijs’: dit jaar begint de werving van 650 nieuwe zogeheten ‘beurspromovendi’, die via een andere constructie worden aangesteld dan werknemerpromovendi: ze komen niet in dienst van de universiteit en zijn officieel student, geen werknemer. Dat gaat gepaard met veel slechtere arbeidsvoorwaarden, waaronder een beloning die vele duizenden euro’s lager is, voor nagenoeg hetzelfde werk. Beurspromovendus uit de eerste lichting – van 850 promovendi – Jitske Sijbrandij vertelt waarom ze deze situatie onrechtvaardig vindt. 

Twintig- tot dertigduizend euro minder verdienen dan directe collega’s die hetzelfde werk doen, geen pensioen opbouwen, minder kans maken op een hypotheek, en veel tijd kwijt zijn met bureaucratie. Dat is de realiteit voor beurspromovendi (ook wel ‘promotiestudenten’ genoemd) die via het experiment promotieonderwijs sinds 2016 aan de RUG werken. Veel van hen voelen zich ongelijk behandeld. In februari zetten zij in Het Manifest ter verbetering van de positie van de promotiestudenten hun grieven uiteen. De beurspromovendi – gesteund door Promovendi Netwerk Nederland, vakbonden, WOinActie en studentenorganisaties – willen dat het experiment met beurspromovendi wordt stopgezet, en dat zij alsnog werknemerpromovendi worden. De RUG is dat niet van plan. 
 
Jitske Sijbrandij: “Wij willen gewoon hetzelfde loon voor hetzelfde werk. Ik heb dezelfde startkwalificatie, maak hetzelfde eindproduct waar dezelfde eisen aan worden gesteld, en ik doe hetzelfde werk. Dan wil ik ook hetzelfde verdienen.” Lees het hele interview hier.
 
Door: Nationale Onderwijsgids