Universiteit Leiden blijft rest van academisch jaar dicht

De Universiteit Leiden sluit haar deuren tot het eind van het academisch jaar. Dat maakte de instantie donderdag bekend. Alle lessen zullen online worden gegeven vanwege het coronavirus. De universiteit spreekt over een "ingrijpend besluit".

Momenteel krijgen studenten al les op afstand, een gevolg van de verregaande maatregelen van het kabinet om het virus te beteugelen. "De huidige switch naar al het onderwijs online vraagt een enorme inspanning en aanpassing van iedereen", schrijft de Universiteit Leiden. "We willen jullie, de studenten en medewerkers, daarna niet nog meer belasten met op korte termijn weer opnieuw veranderingen."

Als de coronamaatregelen van het kabinet eventueel versoepeld worden, sluit de universiteit "bepaalde fysieke vormen van onderwijs of toetsing" niet uit. "Maar in principe blijft onderwijs op afstand de leidraad voor alle studies en vakken voor de rest van dit collegejaar."

Overleg

Andere universiteiten blijven in ieder geval enkele dagen of weken langer fysiek gesloten na de datum van 6 april die door het kabinet is bepaald. Daaronder zijn die van Groningen en Utrecht, aldus de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De koepelorganisatie overlegt nog donderdagmiddag met het ministerie van Onderwijs over de gevolgen van de coronacrisis voor (toekomstige) studenten. Aan de orde komen de mogelijke financiële consequenties, de overstap van een bacheloropleiding naar een master en de uiterste aanmeldingstermijn voor het nieuwe studiejaar.

Zorgen

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United maken zich volgens eerstgenoemde grote zorgen over de financiële positie van studenten als gevolg van de coronacrisis. "Door het huidige leenstelsel zijn studenten, meer dan voorheen, financieel afhankelijk van hun bijbaan. Vaak is dat een flexcontract zonder garantie op werk en inkomen." De LSVb roept werkgevers op te regelen dat studenten ook gebruik kunnen maken van de getroffen noodmaatregelen.

Op www.nietmijnschuld.nl/corona kunnen studenten nu terecht voor vragen en advies omtrent hun rechten in relatie tot de coronacrisis.

Door: ANP