Wetenschappers NIAS-KNAW helpen Amsterdam bij ontwikkelen burgerschap

De gemeente Amsterdam sluit een ‘Urban Citizen Fellowship’ met het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). De komende drie jaar zullen zes topacademici onafhankelijk onderzoek doen naar de thema’s burgerschap, democratisering en identiteit in Amsterdam. De wetenschappers komen aan het eind van deze periode met een concreet advies dat de gemeente kan helpen bij de ontwikkeling van burgerschap in Amsterdam. Dit meldt KNAW.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering): “Het college wil de rol van Amsterdammers bij de ontwikkeling van de stad verder vergroten. De samenwerking tussen het NIAS en de gemeente is belangrijk voor beide partijen. Het biedt onderzoekers de gelegenheid om mee te denken over de ontwikkeling van participatie en burgerschap en helpt de gemeente aan wetenschappelijke inzichten voor democratische vernieuwing.”
 

Urban Citizen Fellowship

Een fellowship is de algemene benaming voor de NIAS-onderzoeksposities: gastplekken voor academici die onderzoek verrichten naar een bepaald onderwerp. Het NIAS en de gemeente Amsterdam financieren dit onderzoek voor de komende drie jaar ieder voor vijftig procent en zijn samen verantwoordelijk voor de werving en selectie van de wetenschappers. De wetenschappers hebben de vrijheid om binnen de thema’s onderzoek te doen, zolang de uitkomst van het onderzoek een bijdrage levert aan de ontwikkeling van burgerschap in Amsterdam
 

Over het NIAS-KNAW

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het stimuleert hoogwaardig onderzoek, reflectie en verdieping binnen de geestes- en sociale wetenschappen, evenals internationale kennisuitwisseling en onderzoeksamenwerking. Het NIAS biedt de meest talentvolle wetenschappers de gelegenheid om in een interdisciplinaire en internationale context te werken aan nieuwe inzichten, het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids