Normal_open_access__badges__buttons__wetenschap

De Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de wetenschappelijke uitgever Elsevier hebben een raamovereenkomst inzake open access afgesloten. Dit meldt NWO.

NWO-directeur Stan Gielen noemt de overeenkomst een enorme stap voorwaarts in het streven naar volledige open access voor alle wetenschappelijke publicaties, zoals in Plan S is beschreven. 
 

Plan S

Plan S beoogt de transitie van open access voor alle wetenschappelijke publicaties te versnellen. Uitgangspunt van Plan S is dat publiek gefinancierd onderzoek direct open access beschikbaar moet zijn en niet achter pay walls verborgen zou moeten worden.
 

Open access

Open access is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. Als iedereen de inhoud kan lezen, downloaden, kopiëren, distribueren, printen, indexeren, in het onderwijs gebruiken, ernaar en erin zoeken, of anderszins gebruiken binnen de wettelijk geldende afspraken, wordt de publicatie 'open access' genoemd. Er zijn dan geen financiële, juridische of technische barrières om de informatie te lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids