Logo_nwo_logo_nieuw

Op 29 november 2019 maakte de universiteit Leiden bekend dat er bij een eigen medewerker vier vormen van schendingen van de Wetenschappelijke integriteit zijn vastgesteld. In het bijhorend advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) wordt vermeld dat de klachten onder andere betrekking hebben op een door NWO gehonoreerde Vidi-aanvraag uit 2012. Dit meldt NWO.

In de aanvraag heeft de beklaagde resultaten gegeven van een 'preliminary' studie met 40 proefpersonen met tyrosine (voedingssupplement) toediening, en genetische predispositie. Deze resultaten ondersteunen haar aanvraag, maar de data zijn niet gebaseerd op een bij de universiteit bekende dataverzameling, aldus het CWI.
 

Schadelijk

NWO is erg geschrokken van deze melding. De door de CWI vastgestelde schendingen van wetenschappelijke integriteit zijn zeer ernstig en schadelijk voor het functioneren van de wetenschap als geheel. NWO heeft het College van Bestuur van de Universiteit Leiden haar bezorgdheid over de ontstane situatie medegedeeld. 
 

Uitbreiding vervolgonderzoek

NWO heeft de Universiteit Leiden verzocht om het eerder aangekondigde vervolgonderzoek niet alleen te richten op de uit het onderzoek voortgekomen artikelen van deze medewerker, maar deze uit te breiden tot alle door betrokkene ingediende subsidieaanvragen, bij NWO en bij andere financiers, en de uitkomsten daarvan op de kortst mogelijke termijn met NWO te delen. Dit acht NWO noodzakelijk om te kunnen beslissen of ze juridische stappen zal zetten en zo ja welke. 
 
NWO betreurt dit geval van schending van de wetenschappelijke integriteit ten zeerste. NWO hecht er veel belang aan dat alle betrokken instellingen gezamenlijk optreden om elke schending van de wetenschappelijke integriteit grondig te onderzoeken en aan te pakken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids