Normal_beamer_video_projectie

In het huidige onderwijs is de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker. Organisaties veranderen continu onder invloed van technologische ontwikkelingen en dat vereist complexe skills van medewerkers, zoals samenwerken, presenteren en informatievaardigheden. Biedt onderwijs dat verrijkt is met video’s leerlingen de juiste tools om deze vaardigheden te ontwikkelen? Kevin Ackermans verdedigt op vrijdag 20 december zijn proefschrift 'Designing Video-Enhanced Rubrics to Master Complex Skills'. Uit zijn onderzoek blijkt dat onderwijs verrijkt met voorbeeldvideo’s beter werkt om complexe vaardigheden aan te leren en beoordelen. Dit meldt de Open Universiteit.

Complexe 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Om leerlingen complexe vaardigheden aan te leren ontwerpt het onderwijs leertaken die daarop inspelen. Vakken als wiskunde, Nederlandse taal, geschiedenis en ICT bereiden leerlingen voor op hun toekomstige leven. “Het onderwijs gebruikt teksten die vaardigheden uitgebreid beschrijven, maar dit biedt onvoldoende houvast aan leerlingen om een volledig beeld te vormen. Sommige aspecten van complexe vaardigheden, zoals het uitvoeren van gedrag, zijn lastig in woorden uit te drukken. Een tekstuele beschrijving van de vaardigheid fietsen legt de interactie tussen balans, sturen en snelheid bijvoorbeeld niet goed uit. Een video waarop iemand fietst geeft echter wel een duidelijk beeld van die vaardigheid.”
 

Viewbrics Online Tool

Ackermans onderzocht of een combinatie van video en tekst in het onderwijs leidt tot een effectievere en efficiëntere oplossing om complexe vaardigheden aan te leren en te beoordelen. “De Viewbrics Online Tool wordt ingezet als formatieve beoordelingsmethode, die werkt in vijf stappen. Met behulp van video krijgen leerlingen een duidelijk beeld van de vaardigheid die ze moeten leren. Vervolgens oefenen de leerlingen de vaardigheid in de praktijk en beoordelen zelf hun prestaties. Een feedbackwiel visualiseert de feedback van leraren en medeleerlingen, waarmee de leerlingen hun toekomstige leerdoelen bepalen.”
 

Betere mentale modellen

Leerlingen met weinig kennis over een specifieke vaardigheid hebben het meeste baat bij onderwijs dat verrijkt is met video’s. Deze groep leerlingen ontwikkelt door de combinatie van tekstuele rubrieken en video rijkere mentale modellen dan de controlegroep. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat leerlingen meer en constructievere feedback geven bij rubrieken met video. De opbrengst van het onderzoek helpt richtlijnen te ontwikkelen voor het gebruik van multimedia in het onderwijs en geeft antwoord op vragen als: 'Hoe gebruik je multimedia op een educatieve manier in de klas?', 'Hoe zorg je voor groei van complexe vaardigheden met behulp van video?', maar ook 'Hoe prikkel je de leerling zo dat deze informatie bewust en gefaseerd verwerkt?'.
 
Door: Nationale Onderwijsgids