Normal_paulkirschneruitsnede

Op vrijdag 13 december 2019 om 16.00 uur spreekt em. prof. Paul A. Kirschner zijn afscheidsrede ‘Recall the beginning: A journey to Eden’ aan de Open Universiteit uit. Dat is op de minuut af precies 28 jaar na zijn promotie aan die instelling. In zijn afscheidsrede kijkt Kirschner terug op 37 jaar OU. Dit meldt Open Universiteit.

In 1982 is de (Stichting Opbouw) Open Universiteit begonnen met een zeer uitdagend onderwijsexperiment, een tweede kans, tweede weg innoverende instelling voor hoger onderwijs in Nederland. De medewerkers van de eerste uur moesten antwoord proberen te geven op de vraag: Hoe maak je – zowel qua proces als product – effectief, efficiënt en bevredigend zelfstudiemateriaal voor een grote groep mensen die wilde genieten van tweede kans en tweede weg hoger onderwijs op afstand waarbij persoonlijke begeleiding nauwelijks aanwezig was of kon zijn?
 

Gedegen onderwijs en toponderzoek

Gebruikmakend van de toen aanwezige kennis vanuit de onderwijspsychologie en via een unieke samenwerking tussen onderwijskundigen, mediakundigen, domeinexperts en vormgevers is een concept neergezet dat nog steeds staat als een huis. Dit concept oogstte onmiddellijk positieve beoordelingen en legde ook de fundering voor toponderzoek op het gebied van onderwijsontwerp en -ontwikkeling en verdere verfijning en uitbreiding van het concept via baanbrekende innovatie.
 

Onderzoek wint het van rages en hypes

Zevenendertig jaar lang is de Open Universiteit leidend geweest in het (1) ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van uitstekend didactisch vormgegeven leermaterialen, (2) gebruik van technologieën om het leer- en studeerproces van leerlingen en studenten te faciliteren en (3) het uitvoeren van baanbrekend onderzoek over leren, doceren en het gebruik van technologie voor het leren. Kirschner laat in zijn afscheidsrede zien dat we enerzijds terug zijn bij af maar tegelijkertijd een flink stuk verder zijn gekomen. Een weldoordachte en steeds ontwikkelende didactische visie en handelwijze gebaseerd op goed empirisch onderzoek wint altijd van het volgen van de nieuwste rages en hypes, met de Open Universiteit als levende bewijs hiervan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids