Normal_open_universiteit_nederland_2

Voor maximaal resultaat moet de regering bij het investeren in kennis ook vol investeren in een leven lang ontwikkelen. Dat stelt rector magnifcus prof. dr. Theo Bastiaens vandaag in zijn openingsrede bij de viering van de 35e dies natalis van de Open Universiteit. De academische plechtigheid vindt plaats in Theater Heerlen en begint om 15.00 uur.  Dit meldt de Open Universiteit.

Rector magnificus Theo Bastiaens daagt de politiek uit om de meerwaarde en de noodzaak van een leven lang ontwikkelen met meer overtuiging uit te dragen, want de cultuurverandering in de maatschappij moet nog steeds op gang komen. Leren moet overal, en op alle niveaus vanzelfsprekend worden. “Daarom regering, zie het geld dat u steekt in onderwijs en leven lang ontwikkelen niet als een kostenpost maar als een investering in ‘die robuuste economie’ waarover gesproken werd tijdens Prinsjesdag 2019. Het geplande investeringsfonds van de overheid is een fantastisch idee. Investeren in kennis is echter ook investeren in leven lang ontwikkelen. Want kennis moet breed ontsloten zijn voordat er maximaal van geprofiteerd kan worden.”
 

Geen woorden maar daden

Als voorbeeld van vooral woorden maar geen daden noemt hij de schakelprogramma’s die zorgen voor een soepele overgang van hbo-bachelor naar universitaire master. “Uit het succes ervan weten we dat we voorzien in een behoefte. Flexibilisering op het grensvlak van hbo en universiteit wordt ook in de hooflijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek genoemd, maar helaas tot op heden niet bekostigd.”
 

Viering dies natalis Open Universiteit

Op 26 september 1984 gaf koningin Beatrix in Heerlen het officiële startschot voor de Open Universiteit. Jaarlijks herdenken we dit met de viering van de dies natalis, en in een lustrumjaar gebeurt dit altijd met extra luister. De Open Universiteit is indertijd opgericht om kansen te bieden en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten. Kansen benutten is het thema van de 35e dies natalis. 
 

Programma 

 
Na de openingsrede van prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus Open Universiteit,  zal drs. Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de diesrede over grensoverschrijdende samenwerking uitspreken. 
 
Tijdens de academische plechtigheid overhandigt de Open Universiteit twee eredoctoraten: aan milieueconoom prof. dr. Jeroen van den Bergh en aan schrijfster Carolijn Visser. Ook de OU Wetenschapsprijs zal worden uitgereikt, dit jaar aan de onderzoeker van de Open Universiteit die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties.
 
Door: Nationale Onderwijsgids