Normal_rss_entry-198774

De Universiteit Utrecht investeert de komende tien jaar ruim 800 miljoen euro in verbouw en nieuwbouw van de eigen onderkomens. Veranderingen in onderwijs door digitalisering en in onderzoek door steeds meer samenwerking maken vérgaande aanpassing van de huisvesting nodig. De universiteit wil tegelijk exploitatiekosten beperken en ook nog verduurzamen.

"De gebouwenvoorraad wordt kleiner, moderner en geconcentreerd in de binnenstad en in het Utrecht Science Park. De International Campus Utrecht op het terrein van de voormalige Kromhoutkazerne wordt op termijn afgestoten. De ecologische voetafdruk van de gebouwen zal met 65 procent afnemen en de exploitatiekosten gaan omlaag. De besparing komt ten goede aan de kerntaak van de universiteit: onderwijs en onderzoek", belooft een woordvoerder.

De vele oude panden zijn vaak duur in onderhoud, weinig duurzaam of soms zelfs aan het einde van hun latijn.

Door: ANP