Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Zes consortia met topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen in totaal 113,8 miljoen euro om de komende jaren wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s uit te voeren. Minister Van Engelshoven van Onderwijs stelt deze middelen beschikbaar voor wetenschappelijke consortia die op hun gebied in de wereldtop kunnen meedoen met baanbrekend onderzoek. Dit meldt NWO.

De gehonoreerde programma’s betreffen onderzoek naar complexe aandoeningen van de hersenen op moleculair en cellulair niveau, het versterken van landbouwgewassen om de uitdagingen van duurzame voedselproductie aan te gaan, een radicale nieuwe benadering van geestesziektes om te komen tot een gezonde samenleving, het meten en verklaren van de effecten van de omgeving op onze gezondheid (het zogenoemde ‘exposoom’), het ontwikkelen van een systeem voor artificiële intelligentie (AI) waarbij de mens centraal staat (hybride intelligentie) en een nieuwe benadering om  de ontwikkeling van ontwrichtende technologieën te onderzoeken.
 

Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek

Met de financiering kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. De bijdrage is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het ministerie van onderwijs. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) selecteert in opdracht van het ministerie de onderzoeksgroepen. Een van de pijlers van het programma is dat over de disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op. De vorige toekenningen waren in 2017. 
 
NWO-voorzitter Stan Gielen is zeer tevreden over de mix van jongere en wat meer senior onderzoekers in de onderzoeksgroepen. “In deze ronde is expliciet aandacht geweest voor de bevordering van carrières van mid-level career wetenschappers door de consortia te vragen hiervoor een apart plan in te dienen. Hierdoor zijn de consortia gemiddeld gezien wat jonger van samenstelling dan in voorgaande jaren.”
 
Naast de reeds werkzame onderzoekers stellen de consortia per project gemiddeld 36 nieuwe PhD-studenten, 14,5 post docs en 1,5 tenure trackers aan.  
 

Selectieprocedure

NWO ontving 34 aanvragen voor financiering binnen Zwaartekracht. Daarvan werden er 16 uitgenodigd voor een interview en uiteindelijk werden zes consortia geselecteerd. De beoordeling, onderlinge vergelijking en selectie was in handen van externe referenten en een internationale onafhankelijke commissie van wetenschappers met een brede kennis van ontwikkelingen in de wetenschap en ervaring met grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids