Normal_award__prijs

De Rotterdam Scriptieprijs 2019 is gewonnen door bestuurskundige Myrthe van Delden voor haar scriptie ‘A Design against crime’. Uit haar onderzoek blijkt dat overheidsinterventies die gebruik maken van gedragsbeïnvloeding bij de aanpak van de ondermijnende criminaliteit succesvol zijn. De jury prijst de scriptie om zijn wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie voor de stad Rotterdam. Van Delden krijgt de prijs overhandigd tijdens de Opening Academisch Jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam, op maandag 2 september 2019. Dit meldt Erasmus University Rotterdam.

Ondermijnende criminaliteit, zoals mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, fraude en cybercrime, is een van de complexe problemen waar Rotterdam mee te maken heeft. De stad Rotterdam wil meer aandacht voor ‘positieve veiligheid’. Het onderzoek van Van Delden kijkt naar de positieve gedragsbeïnvloeding als onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zij onderzocht hoe positieve gedragsbeïnvloeding en aandacht voor de omgeving kunnen bijdragen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
 

Nudging tegen criminaliteit

Nudging komt uit de gedragswetenschappen en is gebaseerd op het idee dat gedragsverandering te weeg kan worden gebracht door gerichte veranderingen in de omgeving. Het is als een ‘duwtje in de goede richting’ voor het tot stand brengen van een positieve gedragsverandering. Op Rotterdam Zuid wordt een zodanige omgeving gecreëerd waarin mensen ‘verleid’ worden om legaal gedrag te vertonen in plaats van crimineel gedrag.
 
Zo wordt de sociale norm gebruikt om wapenbezit terug te dringen en overtredingen te melden bij de politie, en worden veranderingen in het straatbeeld aangebracht om meer openheid en zichtbaarheid te creëren. Hierdoor worden activiteiten die liever niet zichtbaar zijn, zoals het dealen van drugs ontmoedigd. Uit het onderzoek blijkt een positief effect van het gebruik van gedragsinzichten op zowel de effectiviteit van het netwerk dat de ondermijning bestrijdt als de interne samenwerking binnen dat netwerk van partners. 

 

Uit het juryrapport

Myrthe van Delden heeft haar scriptie geschreven over een boeiend en in de Nederlandse beleidspraktijk relatief nieuw thema van gedragsbeïnvloeding. De scriptie is niet alleen empirisch rijk, maar is ook vanuit een theoretisch kader opgesteld waarin theorieën over gedragsbeïnvloeding en complexiteit helder worden gepresenteerd. De jury spreekt waardering uit voor haar uitgebreide gegevensverzameling. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids