Normal_geld__biljet__bankbiljet

NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen heeft aan drie onderzoekers van de UM financiering toegekend vanuit de NWO Open Competitie - SGW. Deze financiering geeft hen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. De drie UM-onderzoekers die de financiering ontvangen, komen allen van de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN): prof. dr. Anita Jansen (decaan van FPN), prof. dr. Sonja Kotz en prof. dr. Johannes Ramaekers. Dit meldt Maastricht University.

De onderzoeksprojecten:

  • Prof. dr. Anita Jansen: Bang om te eten
Anorexia nervosa is een zeer ernstige ziekte en behandelingen zijn nog maar weinig succesvol. Meer inzicht in hoe patiënten met anorexia nervosa angst aanleren, vermijden en afleren kan wellicht leiden tot betere behandelingen.
 
  • Prof. dr. Sonja Kotz: Neurobiologische mechanismen van beat perceptie
Dit onderzoeksproject wil de hypothese onderzoeken dat interactie tussen motorische- en auditieve hersensystemen essentieel is voor muzikale ‘beat’ perceptie. Dit heeft mogelijke implicaties voor taalontwikkeling. Verder wordt gekeken hoe een nieuw ritmisch percept ontstaat in het brein en wat de invloed van o.a. het hartritme hierop is.
 
  • Prof. dr. Johannes Ramaekers: Een snelle brein-metaboloom methode om gevaren van Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) te classificeren
 
NPS zijn niet-gereguleerde drugs die traditionele drugs nabootsen. NPS bedreigen de volksgezondheid omdat evaluaties van gezondheidsrisico's traag zijn. Dit onderzoek ontwikkelt een methode die met behulp van beeldvormende technieken en het menselijke metaboloom een snelle classificatie en voorspelling van de invloed van NPS op het brein mogelijk maakt.
 

Over NWO Open Competitie – SGW

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.
 

Aanvragen

Elke aanvraag kon een budget van maximaal 750.000 euro bevatten. NWO ontving van 279 onderzoekers vooraanmeldingen. Daarvan hebben 138 aanvragers een volledige aanvraag ingediend. Uiteindelijk krijgen 41 projectvoorstellen financiering.
 
Door: Nationale Onderwijsgids