Normal_geld__euro__munt__briefgeld

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 3 onderzoekers van de Erasmus Universiteit een Open Competitie SGW beurs toegekend. Eddy van Doorslaer, Han van Ruler en Maartje Schermer kunnen met deze financiering, van maximaal 750.000 euro, onderzoek doen zonder aan thematische randvoorwaarden te moeten voldoen. Ze doen onderzoek naar ouderenzorgbudget, de filosofie van ‘Decoding Descartes’ en nieuwe definities voor ‘ziekte’ en ‘gezondheid’. Dit meldt Erasmus University Rotterdam.

NWO ontving 279 aanvragen, waarvan uiteindelijk 41 projectvoorstellen de financiering toegekend hebben gekregen. Dit zijn de toegekende beurzen, verbonden aan de Erasmus Universiteit:
 
  • Prof. dr. Eddy van Doorslaer: Betere keuzes voor betere ouderenzorg
Kies je als oudere voor zorg thuis of in een verpleeghuis? Maakt het dan uit welke aanbieder je kiest? En hoe komt dat? Deze vragen beantwoordt Doorslaer door onderzoek naar recente beleidsveranderingen. Om ouderen én beleidsmakers te helpen keuzes te maken om het ouderenzorgbudget beter te besteden.
 
  • Prof. dr. Han van Ruler: Decoding Descartes
Van Ruler ontrafelt het werk van de grondlegger van moderne filosofie en wetenschap René Descartes (1596–1650) in antwoord op hedendaagse impasses in filosofie, psychologie en neurowetenschappen. Descartes’ werk en briefwisseling blijken nog uitermate relevant voor het hedendaagse debat, niet alleen in de geesteswetenschappen maar ook in de neurowetenschappen.
 
  • Prof. dr. Maartje Schermer: Wat is ziek, wat is gezond? Ziekte en gezondheid als praktische begrippen
Wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen onze kijk op ziekte en gezondheid. Deze begrippen betekenen verschillende dingen voor verschillende betrokkenen en in verschillende contexten. Schermer’s onderzoek ontwikkelt een nieuwe, pragmatische benadering voor het definiëren van ‘ziekte’ en ‘gezondheid’, rekening houdend met de rol van deze begrippen in diverse gezondheid-gerelateerde praktijken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids