Logo_rug

Het College van Bestuur van de RUG benoemt prof. dr. Anthonya (Thony) Visser per 1 november 2019 tot nieuwe decaan van de Faculteit der Letteren, voor een periode van vier jaar. Het faculteitsbestuur is er trots op een ervaren academisch leider te hebben gevonden, zowel in onderwijs als onderzoek, om prof. dr. Gerry Wakker na ruim 10 jaar op te volgen als decaan. Visser, hoogleraar Moderne Europese Literatuur en Cultuur in het bijzonder de Duitse, werkt sinds 1999 bij de Universiteit Leiden en is sinds 2014 wetenschappelijk directeur van het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS). Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.

Thony Visser heeft vele bestuurlijke functies bekleed binnen en buiten de Universiteit Leiden, zoals opleidingsvoorzitter Duitse taal en cultuur en MA-opleiding Literary Studies. Ze is ook lid geweest van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen (NWO), bestuurslid van de Landelijke Onderzoeksschool Literatuurwetenschappen (OSL) en lid van de Raad van Toezicht van de Fryske Akademy. Tevens heeft ze vele internationale functies bekleed, waaronder senior fellow aan het Freiburg Institute for Advanced Studies en gasthoogleraar aan de Emory University in Atlanta. Verder was ze lid van commissies die het geesteswetenschappelijk onderzoek hebben geëvalueerd in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. De laatste jaren werkte de hoogleraar bij het LUCAS aan financiële stabiliteit, het transparanter maken van werkprocessen en het efficiënter inrichten van de instituutsorganisatie.
 
Visser: "Ik vind het een eer om decaan te worden van de prachtige Faculteit der Letteren van de RUG. Het is een logische volgende stap in mijn loopbaan en tegelijkertijd een echte uitdaging. Ik ben verheugd dat ik mijn Leidse, nationale en internationale ervaring met de Geesteswetenschappen kan gaan inzetten in Groningen."
 
Door: Nationale Onderwijsgids