Normal_geld__portemonnee__fraude

Studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG) is blij over het rapport van de Onderwijsinspectie over de financiering van het Yantai-project van de Rijksuniversiteit Groningen. Het rapport bevestigt de resultaten van haar eigen onderzoek, waarin zij aantoont dat de RUG onrechtmatig belastinggeld besteed heeft aan de voorbereiding van haar campus in China. Tegelijkertijd roepen de conclusies van het onderzoek grote vragen op over het handelen van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Dit meldt DAG.

In 2017 en 2018 heeft de Universiteitsraad in meerdere officiële vergaderingen gemeld aan zowel het CvB als de RvT dat er fouten werden gemaakt rond de financiering van Yantai. Het ging dan vooral over de urenregistratie, waar de Uraad signalen had gekregen dat mensen onder druk werden gezet om hun uren niet te declareren om zo kosten te besparen. De RvT heeft ondanks verzoeken van de universiteitsraad geen onderzoek gestart en ook het CvB weigerde inzage te geven in de urenregistratie. 
 
Jasper Been, onderzoeker van DAG en destijds Universiteitsraadslid: ¨We hebben een probleem wanneer het CvB en de RvT anderhalf jaar lang niet luisteren naar de Universiteitsraad, en op het moment dat onderzoek van studenten op de voorpagina van het Financieele Dagblad verschijnt, de minister moet ingrijpen.¨ 
 
De onderwijsinspectie begon haar onderzoek naar aanleiding van een onderzoek van DAG op basis van meerdere WOB-verzoeken. DAG vond uit dat de RUG op creatieve wijze haar inkomsten had weten te vergroten en haar uitgaven had weten te verkleinen. Naar aanleiding van dat onderzoek betaalt de RUG nu 1,06 miljoen euro aan belastinggeld terug.  
 
De universiteit had oorspronkelijk één miljoen euro aan voorbereidingskosten begroot, maar heeft uiteindelijk 4,488 miljoen euro aan het project uitgegeven. De betrokken bestuurders staan op het punt van vertrekken, of zijn reeds vertrokken. Volgens DAG roepen de uitkomsten van het rapport vooral vragen op over de rol van de Raad van Toezicht.
 
Pas nadat DAG in augustus 2018 haar resultaten publiceerde en er nationale aandacht ontstond, werd op verzoek van de minister van Onderwijs een extern onderzoek gestart. Het roept de vraag op of de Raad van Toezicht wel adequaat heeft gehandeld, aangezien zij zulke concrete signalen van onrechtmatigheden hebben ontvangen. Daarnaast had het CvB en de RvT volgens DAG op basis van de oproepen uit de universiteitsraad moeten en kunnen voorkomen dat één miljoen euro aan belastinggeld werd uitgegeven aan Yantai. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids