Normal_geld__munten__centen

Uit onderzoek van de Tilburg University komt naar voren dat er een loonkloof heerst tussen mannen en vrouwen die op deze universiteit werkzaam zijn. Dit meldt NU.nl.

Het maandloon van vrouwelijke wetenschappers is gemiddeld 175 euro minder dan hun mannelijke collega’s. Vrouwelijke universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren 82 procent van het loon dat mannen ontvangen. 
 
Onder hoogleraren is het verschil het grootst. Koen Becking, collegevoorzitter van de Tilburg University, laat weten dat deze situatie in strijd is met het diversiteitsbeleid dat de universiteit probeert te handhaven. 
 
Het is volgens universiteitskrant Univers de eerste keer dat de universiteit de verschillen binnen de eigen organisatie onder de loep genomen heeft.
 
Door: Nationale Onderwijsgids