Logo_rijksuniversiteit_groningen_logo

De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als brede klassieke universiteit grote gevolgen. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.

 
De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van de alfa-, gamma- en medische opleidingen. Uit de bijlage bij het rapport blijkt dat de netto korting voor de RUG ongeveer 9 miljoen euro structureel per jaar bedraagt.
 
Volgens Rector Magnificus Elmer Sterken zijn de adviezen van de commissie op korte termijn geen oplossing voor de problemen waar de hele sector al jaren mee te maken heeft zoals de grote werkdruk en de achterblijvende bekostiging per student. “Als het advies van de commissie een op een binnen de RUG zou worden gevolgd dan leidt dat tot dramatische interne verschuivingen van geld tussen faculteiten vanaf 2020. De RUG roept de minister op om, indien ze het advies van de commissie volgt, tegelijk extra middelen beschikbaar te stellen om de schade van de voorgestelde maatregelen te compenseren.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids