Logo_toets__tentamen__examen

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen komt naar voren dat Nederlandse studenten die een Engelstalige opleiding volgen gemiddeld een halve punt lager scoren in vergelijking met studenten die de opleiding in het Nederlands volgen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Johanna de Vos, die 24 april promoveerde aan de Radboud Universiteit. Dit meldt de Radboud Universiteit.

De Vos onderzocht de studieresultaten van eerstejaars psychologiestudenten in 2016-2017 aan de Radboud Universiteit. Hieruit bleek dat Nederlandse studenten in een Nederlands studieprogramma hoger schoren dan Nederlandse studenten die een Engelstalig studieprogramma volgen. 
 
Ze geeft aan dat er geen verband werd gezien tussen studiepunten en uitval van de studie. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of deze verschillen aanhouden in het tweede derde studiejaar en wat de oorzaak van de verschillen is. 
 
De studie werd uitgevoerd omdat steeds meer opleidingen naar Engelstalig onderwijs zijn overgestapt in de afgelopen jaren. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids