Normal_a-beautiful-view-939515_960_720

Het onafhankelijk technisch onderzoek naar de toedracht van het liftongeluk bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is afgerond. Op 17 januari kwam een lift onbedoeld op de kelderbodem terecht in een faculteitsgebouw van de universiteit. In de lift bevonden zich 14 medewerkers en studenten van de afdeling Farmacie van de RUG. De algemene conclusie van het onafhankelijk onderzoeksbureau luidt dat de rem van de lift niet goed was afgesteld. Reden voor het college van bestuur van de RUG om de liften in het gebouw opnieuw te laten keuren, en om de onderhoudsprocedures van álle liften in alle gebouwen onder de loep te nemen. Dit meldt de RUG.

Het incident

Veertien onderzoekers en studenten stapten op de eerste verdieping in de betreffende lift om naar de negende verdieping te gaan. Op het moment dat men na aankomst op de negende de lift wilde verlaten sloten de deuren ongecontroleerd. De lift kwam in beweging en zakte richting zesde. Hierbij trad de buitengewone noodremvoorziening in werking. Het tot stilstand komen van de lift tussen de zesde en vijfde verdieping leidde tot uitschakeling van de besturing en tot opsluiting van de groep.

Enkele medewerkers en een monteur schoten te hulp. Na het verrichtten van de volgens protocol benodigde handelingen om de lift gangbaar te maken, zette de lift zich na een uur weer ongecontroleerd in beweging. Het lukte niet de lift af te remmen. Hierdoor kwam deze met verhoogde snelheid abrupt tot stilstand op de in de kelder aanwezige hydraulische buffer.

Aanscherpen

Jouke de Vries, voorzitter CvB: “Het ongeluk was een zeer angstige ervaring voor de medewerkers en studenten die opgesloten zaten in de lift. Het heeft veel impact op hen gehad. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat ondanks periodiek onderhoud en regelmatige keuringen het mankement aan de rem niet is bemerkt. Dat is voor ons de reden om de onderhoudsprocedures van alle liften onder de loep te nemen en zo nodig aan te scherpen. Ook hebben wij deze maand alle elf liften opnieuw laten keuren. Daarnaast gaan we meer en beter aandacht besteden aan de registratie van storingen, en aan incidentafhandeling in gebouwen die gezamenlijk gebruikt worden.”

Door: Nationale Onderwijsgids