Normal_normal_erasmus_universiteit_rotterdam

Ook op de Erasmus Universiteit Rotterdam staan acties gepland in de week van 11 maart. Het College van Bestuur heeft begrip voor de oproep. Dit meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De PersoneelsVertegenwoordiging (PV)-EUROPA en WOinActie roepen de academische gemeenschap van de Erasmus Universiteit om deel te nemen.  Het College van Bestuur heeft begrip voor de oproepen en onderkent de noodzaak voor maatregelen. “De problemen in het (hoger) onderwijs) zijn groot en acuut, zoals we al eerder hebben gesteld”, schrijft de universiteit op de website.
 
Staken (zoals gepland op 15 maart) is een recht, en dat respecteert het College van Bestuur natuurlijk. Medewerkers en studenten zullen daarom in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan de stakingsdemonstratie op vrijdag 15 maart. 
 
Het College vindt het daarbij wel belangrijk dat studenten zo min mogelijk worden geraakt. Daarom roept het College docenten en begeleiders op om studenten zo tijdig mogelijk te informeren als er colleges of werkgroepen uitvallen als gevolg van acties. De geplande tentamens in de week van 11 maart gaan gewoon door. 
 
“Het gaat tenslotte hier niet om een conflict tussen werkgevers en werknemers. Het College hoopt dat door gesprekken met de minister de knelpunten in het (hoger) onderwijs kunnen worden opgelost.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids