Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam wordt partner in het Rotterdamse CityLab010 programma. Zo wordt expertise van onderzoekers en studenten gekoppeld aan de burgerinitiatieven die in Citylab010 zijn opgenomen. Onderzoekers en studenten leveren daarmee een bijdrage aan de uitwerking van deze initiatieven. Het partnerschap past in de missie van de EUR om impact door middel van maatschappelijke betrokkenheid te creëren. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Via een netwerk van wetenschappers en studenten stelt de Erasmus Universiteit expertise aan CityLab010 ter beschikking. Daarbij kan gedacht worden aan organisatorische, juridische en bestuurlijke kennis, maar ook ondersteuning bij het ontwikkelen van business plannen.
 
Prof.dr. Arwin van Buuren van het Departement Bestuurskunde en Sociologie is  een van de initiatiefnemers van het partnerschap. Hij bekijkt hoe de samenwerking ingevuld kan worden. Van Buuren zal dit samen doen met andere partners uit het programma, zoals de hogescholen, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse bedrijfsleven.
 

Over CityLab010

CityLab010 van de gemeente Rotterdam heeft een jaarlijks innovatiebudget van circa 3 miljoen beschikbaar. Met deze middelen kunnen nieuwe plannen op initiatief van individuele bewoners of groepen van bewoners mogelijk worden gemaakt. Het Rotterdamse college wil op deze manier experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, bewoners, (sociaal) ondernemers, organisaties en andere partijen in de stad. Bij CityLab010 ontmoeten mensen met goede ideeën anderen met expertise, middelen en relevante netwerken.
 

Science meets City

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad waar zij 105 jaar geleden uit is voortgekomen. Kennisontwikkeling en kennisdelen zijn daarbij belangrijke pijlers voor de samenwerking. Door haar onderwijs, onderzoek en verdere internationalisering wil de EUR, samen met de gemeente Rotterdam en andere partners uit de stad, werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de stad, de haven en haar bewoners.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids