Logo_logo__rathenau_instituut

De ontwikkeling van de wetenschap vraagt om steeds scherpere keuzes in de financiering van onderzoek in het belang van onze kennissamenleving. De mogelijkheden om de economische effecten van deze keuzes te meten, zijn nog beperkt. Maar het effect van investeringen in de wetenschap is via opleiding, contractonderzoek en verschillende vormen van onderzoeksamenwerking wel steeds beter te meten. In beleid kan daar meer gebruik van gemaakt worden, stelt het Rathenau Instituut in een rapport dat het uitbracht op verzoek van de Tweede Kamer. Dit meldt het Rathenau Instituut.

Eén van de redenen waarom de overheid wetenschappelijk onderzoek financiert, is de verwachte positieve impact op economie en samenleving. Wetenschappelijke kennis is een belangrijke ‘grondstof’ voor de industrie, de dienstensector en overheden.

Het realiseren van economische en maatschappelijke impact van onderzoek is een belangrijke doelstelling. Maar tot nu toe is de impact van dergelijke investeringen lastig te voorspellen. In de huidige politieke discussie over de economische impact van de Nederlandse wetenschap domineert de vraag hoe groot de investeringen in wetenschap moeten zijn. Maar instrumenten ontbreken om de impact van dergelijke investeringen te meten.

Het Rathenau Instituut zette bestaande methoden op een rij en laat zien dat er herkenbare routes zijn waarlangs impact wordt gerealiseerd. Zo blijkt uit arbeidsmarktstudies dat het loont mensen via onderzoek op te leiden. Ook blijkt dat onderzoekssamenwerking leidt tot meer economische impact. Deze aanpak levert een veelbelovende manier om nieuwe beleidsvoorstellen voor investeringen te beoordelen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids