Logo_knaw_logo

Virologe Eva Harris krijgt de Beijerinck Virologie Prijs van de KNAW voor haar bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid wereldwijd. Harris is als onderzoeksdirecteur verbonden aan de Universiteit van Berkeley, California (Verenigde Staten). Daarnaast zijn er twee Beijerinck Premies voor jonge virologen: Rory de Vries van het Erasmus MC Rotterdam en Robert de Vries van de Universiteit Utrecht. Dit meldt de KNAW.

Eva Harris (1965) krijgt de prijs (35.000 euro) voor haar uitmuntende onderzoek naar virussen in het algemeen en naar Arbovirussen in het bijzonder. Arbovirussen zijn virussen die door insecten op mensen worden overgedragen en daarmee infectieziekten veroorzaken, zoals het Dengue-, Zika-, Chikungunya-virus. Onze kennis over het ontstaan, de ontwikkeling, het verloop en de bestrijding van dit type infectieziekten bij mensen is door haar werk aanzienlijk verbeterd. Eva Harris is als professor aan de School of Public Health, en als onderzoeksdirecteur van het Center for Global Public Health verbonden aan de universiteit van Berkeley, California (Verenigde Staten). 
 

Beijerinck Premies (25.000 euro)

Rory de Vries (1982), ontvangt de premie voor zijn onderzoek naar de afweermechanismen van het menselijk lichaam bij luchtwegvirusinfecties. Zijn kennis over virologie en infectieziekten weet hij op heldere wijze over te dragen naar een breed publiek. Rory de Vries is postdoctoraal onderzoeker aan het Erasmus MC in Rotterdam.
 
Robert de Vries (1983), ontvangt de premie voor zijn belangrijke bijdragen aan het onderzoek naar de receptor-specificiteit van virussen, waaronder het griepvirus. Al tijdens zijn promotieonderzoek toonde hij aan dat complex vertakte suikers de belangrijkste receptoren zijn voor het griepvirus. Robert de Vries is universitair hoofddocent bij het Utrechts Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.
 

Uitreiking

De KNAW Beijerinck Prijzen worden op vrijdag 8 maart uitgereikt na afloop van het Dutch Annual Virology Symposium in Amsterdam.  Eva Harris zal de Beijerinck Lecture uitspreken en de beide premie-winnaars zullen een korte voordracht houden over hun werk. 
 

Over de Beijerinck Prijzen

De KNAW Beijerinck Virologie Prijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die zich internationaal heeft onderscheiden op het gebied van de virologie. Gelijktijdig worden twee Beijerinck Premies uitgereikt aan postdoc-onderzoekers die aan een Nederlandse wetenschappelijke instelling excellent virus-georiënteerd onderzoek verrichten. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids