Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Universiteiten zien een studentenstop als een manier om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maar worstelen met de vraag hoe zij studenten kunnen selecteren zonder dat daarmee de toegankelijkheid van het onderwijs voor een diverse studentenpopulatie in gevaar komt. Het NRO financiert de komende jaren onderzoek naar goede selectiemethodes. Dit meldt NRO.

Uit het in 2018 afgeronde onderzoek van ResearchNed blijkt dat decentrale selectie ervoor zorgt dat vooral in het eerste jaar de geselecteerde studenten het over het algemeen beter doen. De studentenpopulatie blijkt echter ook homogener, en geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Ze blijven zoeken naar selectiemethodes die beter werken.
 
Het NRO financiert de komende jaren onderzoek naar goede selectiemethodes. Een consortium onder leiding van Prof. dr. Croiset (VUmc) gaat onderzoek doen naar de onbedoelde effecten van selectie op de diversiteit van de geneeskundestudentenpopulatie en wat daaraan gedaan kan worden. Het onderzoek kan leiden tot aanbevelingen voor de selectie van studenten voor de wetenschappelijke en gezondheidszorgopleidingen. Het onderzoeksvoorstel is ingediend door één farmacie- en vier geneeskundeopleidingen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids