Normal_studenten_studiegroep_samenwerken

In 2018 ging het vaak over internationalisering in het onderwijs, en er gebeurde ook veel. Nuffic zette de belangrijkste ontwikkelingen voor studenten, scholieren en basisschoolleerlingen op een rijtje. Dit meldt Nuffic. 

Voor studenten

Actieplan huisvesting
In diverse steden bleek het voor internationale studenten opnieuw lastig om een kamer te vinden. Namens Nuffic ondertekende Han Dommers het nieuwe landelijke actieplan studentenhuisvesting.
 
Week of the International Student
Half november zetten hogescholen en universiteiten hun buitenlandse studenten in het zonnetje tijdens de Week of the International Student, voor de vierde maal door Nuffic georganiseerd. 
 
60 jaar onderwijsvergelijking
In 2018 werd gevierd dat Nuffic al 60 jaar werkt aan het vergelijken van diploma’s. De afdeling Onderwijsvergelijking vergelijkt buitenlandse diploma’s met het Nederlandse onderwijssysteem en adviseert de aanvrager daarover. De laatste jaren neemt de vraag naar adviezen van Nuffic een enorme vlucht; in 2018 waren het er meer dan 33.000.
 

Voor middelbare scholieren

 
Tto 2.0
Na bijna 30 jaar is tweetalig onderwijs (tto) toe aan een nieuwe aanpak. Eind 2018 maakten de rectoren van de deelnemende scholen en Nuffic afspraken over tto 2.0. Doel van de nieuwe aanpak is ‘functionele tweetalige wereldburgers’ af te leveren. Het nieuwe tweetalig onderwijs kent daartoe drie pijlers: taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonlijke ontwikkeling.
 
Wereldburgerschap
Scholieren opleiden tot wereldburgers is ook het voornaamste doel van het nieuwe Global Citizen Network, waarin het Elos en Nivo-netwerk opgingen. 
 
Eindexamen Chinees
In 2018 was Chinees voor het eerst officieel een eindexamenvak: 170 vwo-leerlingen deden er in ons land eindexamen in. 
 

Voor basisschoolleerlingen

 
Tpo, English for All en Buurtalen
Leerlingen op basisscholen die meedoen aan de pilot Tweetalig Primair Onderwijs (tpo) ontwikkelen zich beter in het Engels dan leerlingen op andere scholen, zo bleek uit een evaluatie. Het volgen van les in een andere taal gaat ook niet ten koste van de Nederlandse taalvaardigheid en rekenvaardigheid. Reden voor het ministerie van Onderwijs om de pilot voort te zetten.
 
Engels is steeds vaker een lestaal in het primair onderwijs. Maar ook Frans en Duits klinken meer en meer op de basisschool. Dat het project Buurtaalonderwijs op scholen in de grensregio’s doorgaat, helpt daarbij.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids