Normal_logo_knaw

In de derde ronde van het Onderzoeksfonds KNAW-instituten hebben drie nieuwe onderzoeksvoorstellen een beurs ontvangen. Het gaat om een historisch onderzoek naar sociale mobiliteit van joodse Nederlanders, een onderzoek naar de invloed die veranderingen in de levenscyclus op gezondheid hebben en een onderzoek naar hersenaandoeningen. Dit meldt de KNAW.

Twee KNAW instituten, het Huygens ING en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) gaan samen onderzoek doen naar het integratieproces van joodse Nederlanders. Hierin worden parallellen gelegd met de positie van een deel van de nakomelingen van Turkse en Marokkaanse migranten die zich vanaf de jaren zeventig in Nederland vestigden. 
 
Het Nederlandse Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMGC) gaan een samenwerking aan om vanuit een nieuw perspectief gezondheidsgedrag in kaart te brengen. Het project richt zich op de invloed van selectie en causaliteit in relatie tot sociaal-economische status, transities van de levensloop en gezondheidsgedrag. 
 
Onderzoekers van het Spinoza Centrum en het Nederlands Herseninstituut (NIN/NBB) en partner Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) gaan een samenwerking aan in het onderzoek naar de kleinste bloedvaten in het levende menselijke brein. Er worden voor dit onderzoek nieuwe MRI-methoden ontwikkeld voor de 7 tesla MRI scanner op het Spinoza Centrum. 
 
De KNAW meldde in de Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt, dat ze het onderzoek van de instituten sterker wil verbinden. Daarom is het Onderzoeksfonds KNAW-instituten opgericht. Er is jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar voor KNAW-instituten die met elkaar een onderzoeksproject starten. Eerdere toekenningen vonden plaats in 2016 en 2017.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids