Normal_studenten_college

Om het hoger onderwijs toegankelijker te maken wil minister Van Engelshoven wettelijke eisen stellen aan de numerus fixus. Opleidingen moeten een goede onderbouwing hebben om een numerus fixus in te stellen en wanneer dit niet het geval is, kan de minister de studentenstop blokkeren. Hogere onderwijsinstellingen zijn helemaal niet blij met het plan. Zij vrezen dat het inperken van de numerus fixus ten koste zal gaan van de onderwijskwaliteit. Dit meldt de Volkskrant.

Het zijn juist de bèta- en technische opleidingen die de laatste jaren vaker een studentenstop instellen. Ondanks de grote vraag naar hoogopgeleid technisch personeel, zijn dit noodzakelijke beslissingen van de opleidingen, zegt Victor van der Chijs. De voorzitter van 4TU, het samenwerkingsverband van de vier technische universiteiten in Nederland, stelt dat rek eruit is bij de opleidingen. De universiteiten willen wel meer studenten toelaten maar de werkdruk is nu al hoog.

Ook een woordvoerder van de Hogeschool van Amsterdam zegt dat het vaak niet anders kan. “Natuurlijk is het pijnlijk om nee te verkopen aan studenten als je weet dat de markt om personeel schreeuwt”, zegt hij, maar het is nodig om de kwaliteit te waarborgen. “Bij de opleiding Verpleegkunde moet je stage hebben gelopen om te kunnen afstuderen maar dan moeten die stageplekken er wel zijn.” De Vereniging Hogescholen vreest voor een “bureaucratisch molen” als vanuit Den Haag bepaald wordt welke opleidingen wel en welke geen numerus fixus mogen instellen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids