Normal_geld__biljet__bankbiljet

NWO honoreert zeven aanvragen voor vernieuwende wetenschappelijke apparatuur binnen het programma Investeringen in NWO-groot. Met dit programma financiert NWO grote wetenschappelijke faciliteiten, waarbinnen wetenschappers uit heel Nederland samenwerken, vaak ook met internationale partners. Met een totaal budget van 17,9 miljoen euro kunnen allerlei onderzoekers innovatieve experimenten doen en nieuwe data ontsluiten.

De gehonoreerde projecten zijn uiteenlopend van aard en vanuit alle wetenschapsdomeinen: zowel het exacte domein, het alfa-/gammadomein en het medische/neurodomein. Zo betreft een van de projecten het digitaliseren, verrijken en doorzoekbaar maken van de zogenaamde ‘resoluties’ van de Nederlandse Staten-Generaal uit de 16e t/m 18e eeuw. Een ander project gaat onderzoeken hoe nieuwe ultrageluid-technologie en data-analysetechnieken gebruikt kan worden om een sprong voorwaarts te maken in het bestuderen van hersenactiviteiten. Het Europese observatorium voor zwaartekrachtsgolven Virgo krijgt een upgrade van apparatuur waarmee het aantal waargenomen veroorzakers van zwaartekrachtsgolven kan worden verachtvoudigd.
 
Apparatuur, dataverzamelingen en software bekostigd door Investeringen NWO-groot versterken de mogelijkheden van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek en de mogelijkheden tot internationale samenwerking. De daarvoor benodigde investeringen lopen in de miljoenen en zijn daarom slechts moeilijk te dragen door individuele instellingen. NWO selecteert op basis van wetenschappelijke kwaliteit, nationale functie en maatschappelijk belang de projecten die in aanmerking komen voor de Investeringen NWO-groot.
 
NWO ontving 24 aanvragen voor het programma Investeringen NWO-groot. De aanvragen zijn door een adviescommissie met wetenschappers uit verschillende disciplines beoordeeld. Uiteindelijk zeven projecten hebben een subsidie ontvangen. De toegekende NWO-bijdrage varieert van ongeveer 1,5 tot 3,5 miljoen euro.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids