Normal_rug__universiteit_groningen__academiegebow

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft geen publieke middelen gebruikt voor de voorbereiding van een campus in Yantai. Dat stelt de RUG in een verklaring op de website waarmee de universiteit reageert op berichtgeving in FD. In deze krant beweert studentenbeweging DAG dat de universiteit op slinkse wijze miljoenen aan belastinggeld zou hebben gebruikt om de Chinese nevenvestiging mogelijk te maken. Dit melden DvhN en de RUG.

In FD zegt raadslid Jasper Been van DAG dat de universiteit tegen de wil van toenmalig minister Bussemaker in publieke middelen heeft aangewend voor Yantai. Dit concludeert de studentenbeweging uit stukken die zij in handen kregen door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur. De universiteit zou het geld met een trucje hebben omgedoopt tot privaat geld zodat het wel gebruikt kon worden.
 
In de verklaring zegt de RUG de strekking van het bericht in FD onjuist is. De universiteit heeft altijd conform de richtlijnen gehandeld en zowel private als publieke inkomsten zijn verantwoord in de jaarrekening. "Zo werd zichtbaar welke voorbereidingskosten van Yantai verantwoord konden worden", staat er in de verklaring. De verantwoording van de kosten is bovendien door de Inspectie van het Onderwijs gecontroleerd en akkoord bevonden, aldus de RUG. De universiteit gaat nu het rapport van DAG bestuderen en zal later met een reactie hierop komen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids