Normal_geld_briefgeld_munten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat het kabinet de beloften die gemaakt zijn bij afschaffing van de studiebeurs gauw gaat waarmaken. Er moet snel extra geld komen anders gaat het hoger onderwijs ten gronde, stelt LSVb-voorzitter Geertje Hulzebosch in een interview in het NOS Radio 1 Journaal.

De studentenvoorzitter reageert op het bericht van Trouw dat nog geen enkele doelstelling van het leenstelsel bereikt is. De afschaffing van de basisbeurs zou 1 miljard euri opleveren die in verbetering van het onderwijs gestoken zou worden. Dat bedrag is inmiddels bijgesteld naar 820 miljoen euro. Ook lijkt het leenstelsel niet veel 'eerlijker' te zijn dan het afgeschafte financieringsstelsel, zoals wel beloofd werd. Juist kinderen van ouders met minder inkomsten of een lagere opleiding blijken er vaker voor te kiezen niet te gaan studeren omdat ze geen lening aan willen gaan.

D66-Kamerlid Paul van Meenen staat nog steeds volledig achter het leenstelsel. Hij erkent dat het beloofde bedrag voor onderwijsverbetering is verlaagd maar sluit niet uit dat het oorspronkelijke streefbedrag alsnog wordt gehaald. Dat zou bijvoorbeeld kunnen lukken als meer studenten buiten de spits met het ov gaan reizen. Ook minister Van Engelshoven denkt dat het bedrag van 1 miljard euro wel gehaald zal worden. Het CDA en de ChristerUnie waren tegen afschaffing van de basisbeurs en zijn dan ook niet verbaasd over de conclusies in het Trouw-artikel. Met steun van een meerderheid in de Tweede Kamer vragen zij het kabinet om nu alvast extra geld voor het hoger onderwijs beschikbaar te stellen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids