Normal_studenten__luisteren__hbo__uni__college

Vandaag bleek uit de Nationale Studenten Enquête dat de algemene tevredenheid van studenten in het hoger onderwijs licht is gedaald. Studenten zijn vooral ontevreden over de internationalisering van het onderwijs. ISO-voorzitter Tom van den Brink: “Het moet vanzelfsprekend zijn dat wanneer je voor een Engelstalige opleiding kiest, je docenten goed Engels spreken.’’ De LSVb hekelt met name de bezuinigingen, waardoor studenten niets zouden merken van de beloofde kwaliteitsverbeteringen. Dit melden de LVSb en het ISO.

Onder andere de beheersing van het Engels van docenten wordt lager beoordeeld dan voorgaande jaren. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De tevredenheid over internationalisering daalt licht en blijft zeer laag. Zeker nu internationalisering een steeds grotere rol speelt op instellingen is dit zorgwekkend. Het moet vanzelfsprekend zijn dat wanneer je voor een Engelstalige opleiding kiest, je docenten goed Engels spreken.” Een goede beheersing van de Engelse taal is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs.
 
Ook de aansluiting van studieprogramma’s op de arbeidsmarkt vindt het ISO zorgwekkend. De mate waarin studenten het geleerde kunnen toepassen op de praktijk daalt in 2018 voor het eerst. Het percentage tevredenen neemt gemiddeld in totaal met ruim 2 procentpunt af, en dit is zowel zichtbaar in hbo als wo, aldus de NSE. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Universiteiten en hogescholen moeten ruimte bieden om studenten een vertaalslag te laten maken van theorie én hun individuele talent naar de arbeidsmarkt. Nu blijkt dat studenten niet altijd weten wat ze leren en waarom ze dit leren, en dat is niet hoe het bedoeld is.’’
 
De LSVb hekelt de bezuinigingen, waardoor studenten niets zouden merken van de beloofde kwaliteitsverbeteringen. Volgens de LSVb is de daling van ontevreden studenten ingezet sinds de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel. Bij het schrappen van de basisbeurs zijn afspraken gemaakt om te investeren in de onderwijskwaliteit. "Opnieuw blijkt dat studenten niks merken van beloofde kwaliteitsverbeteringen, omdat er alleen maar bezuinigd wordt. De minister moet haar beloftes nakomen en investeren, zodat studenten het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben", aldus LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids