Normal_studenten_college

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Erasmus Student Network Nederland (ESN) hebben samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) voor het eerst een verkennend onderzoek gedaan naar de positie van de internationale student. Uit dit onderzoek onder ruim 300 internationale studenten blijkt dat er vier belangrijke aandachtspunten kunnen worden geïdentificeerd. Dit meldt het ISO.

Allereerst wordt huisvesting gezien als het grootste probleem voor het verblijf in Nederland. Daarnaast zouden internationale studenten graag meer interactie hebben met Nederlandse studenten; de sociale integratie is onvoldoende. Ten derde schiet de officiële informatievoorziening in het Engels vanuit verschillende instanties nog tekort.
 
Als laatste is het zorgelijk dat één op de drie internationale studenten aangeeft dikwijls depressieve gevoelens te ervaren. ESN-voorzitter Renate Krabbendam: "De tijd is nu aangebroken om drempels voor internationale studenten te verlagen en stappen te zetten om hun ervaring in Nederland te verbeteren. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat Internationaal talent zich in Nederland permanent wil vestigen.’’
 

Instellingen moeten verantwoordelijkheid nemen

Dit onderzoek toont opnieuw de problemen bij internationalisering aan in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen schieten tekort in het geven van een thuisgevoel aan deze studenten. Geertje Hulzebos van de LSVb: “Dit onderzoek legt bloot dat universiteiten en hogescholen onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van studenten. Universiteiten en hogescholen moeten daarom alleen internationaliseren als zij ook werkelijk voor deze studenten kunnen zorgen”.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids