Normal_werken_typen_bloggen_studeren_laptop_computer_freelance_zzp

Drie masterscripties zijn genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2018. De winnaar van de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs wordt tijdens de openbare raadsvergadering op vrijdagochtend 25 mei bekend gemaakt. Dit meldt de SER.

De SER heeft deze prijs ingesteld voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaaleconomisch onderwerp of een van de andere werkterreinen van de SER. De hoofdprijs bestaat uit 2000 euro. Ook mag de winnaar de openbare raadsvergadering toespreken en een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. De overige genomineerden krijgen elk 500 euro.
 
De genomineerden zijn:
 
‘De pre-pack in de Nederlandse praktijk’ van Steffie van den Bosch (Ondernemingsrecht, Tilburg University)
In deze scriptie gaat Steffie van den Bosch in op de het juridisch-normatieve kader voor de doorstart van een bedrijf bij een naderend faillissement. De uitkomsten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de evaluatie van de toepassing van de pre-pack in de praktijk en aan de evaluatie van de Wet continuïteit ondernemingen I.
 
‘Passion for Sustainable Fashion’ van Wouter Kuin (Bestuurskunde, Universiteit Leiden)
De scriptie van Wouter Kuin gaat over de motieven van bedrijven om het Internationaal MVO-convenant Kleding en Textiel te tekenen. Naast erkenning van duurzaamheid als nieuwe norm blijkt ook steeds meer de vraag van consumenten naar duurzaamheid een belangrijke rol te spelen, méér dan druk vanuit de politiek of vrees voor extra wetgeving.
 
‘Leven lang leren, mij een zorg?!’ van Jorien Fase (Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam)
In dit onderzoek brengt Jorien Fase de factoren in kaart die van invloed zijn op de participatie van middelbaar opgeleiden aan een leven lang leren. Ook doet zij beleidsaanbevelingen om deze participatie te vergroten.
 
De jury bestaat uit Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Han Busker (voorzitter FNV, tevens vicevoorzitter SER) en Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW, tevens vicevoorziter SER).
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids