Normal_lezen__slechtziend__leesbevorderingsproject__leerling__kind__ipad

Dr. M.M. (Mies) van Genderen aanvaardt op woensdag 18 april 2018 haar ambt als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Utrecht op het vakgebied ‘Diagnostiek van het slechtziende kind’. De leerstoel richt zich op de diagnostiek en ondersteuning aan kinderen met zeldzame en complexe oogaandoeningen en het doorontwikkelen van de bijbehorende expertise. Van Genderen is daarnaast verbonden aan Bartiméus. Dit meldt Bartiméus.

De oratie, met als titel ‘Het zien van een kind’, volgt op het besluit van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht (UU) per 1 juli 2017, waarbij Mies van Genderen voor een periode van vijf jaar benoemd is tot hoogleraar, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Mies van Genderen is, naast haar hoogleraarschap, verbonden aan Bartiméus als oogarts en leidinggevende van de afdeling Diagnostiek Visuele Aandoeningen (Diagnostisch Centrum). 
 
Het Diagnostisch Centrum van Bartiméus heeft een door NFU/VWS erkende landelijke expertisefunctie. Bij de speciale kinderoogpoli van Bartiméus in Zeist kunnen kinderen met zeldzame, ernstige problemen met het zien terecht voor diagnostiek en ondersteuning. De kindvriendelijke werkwijze van het Diagnostisch Centrum heeft het Smiley keurmerk opgeleverd. 
 
Het doel van deze bijzondere leerstoel is het doorontwikkelen van de onderscheidende expertise op het gebied van zeldzame visuele aandoeningen bij kinderen. Het samenbrengen van de specifieke expertises van Bartiméus en het UMCU en het gezamenlijk doen van onderzoek, draagt bij aan nieuwe kennis en inzichten. De leerstoel heeft op deze manier een directe verbinding met de praktijk van diagnostiek bij kinderen. Vragen uit de praktijk zijn voeding voor wetenschappelijk onderzoek. Dit levert nieuwe inzichten op, die meteen in de praktijk worden toegepast.  
 
De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de Stichting Bartiméus. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids