Normal_studenten__studeren__werken__huiswerk__laptop__blij__hbo__uni__mbo

Het netwerk Studentenwelzijn, bestaande uit bijna dertig partijen die zich bezighouden met de gezondheid van studenten, heeft een Actieplan Partnership Studentenwelzijn gelanceerd om de psychische problemen waarmee studenten kampen het hoofd te bieden. Deze aanpak, bestaande uit 5 pijlers, moet gezamenlijk worden uitgevoerd en moet leiden tot een aanzienlijke verbetering het studentenwelzijn in het hoger onderwijs. Dit meldt de LSVb.

Veel studenten in het hoger onderwijs hebben te maken met psychische klachten, zo bleek onder andere uit onderzoek van Hogeschool Windesheim. Ze voelen prestatiedruk, niet alleen vanuit het onderwijs en regelgeving, maar ook van bijvoorbeeld social media. Dit leidt tot een toename van stress, angststoornissen, burn-outklachten, en een toename onder studenten van concentratie-bevorderende middelen als amfetaminen en Ritalin. Ook gebruiken studenten met problemen bovengemiddeld veel alcohol.
 
Daarom is nu het Actieplan Studentenwelzijn gelanceerd. “Wij streven naar een actief samenwerkingsverband met gezamenlijke verantwoordelijkheid”, zegt Rob Bovens, senior onderzoeker bij Tranzo (Tilburg University) en voorzitter van het netwerk. “Het feit, dat zovele partijen uit alle geledingen aanhaken geeft wel aan, dat de tijd van praten en verkennen voorbij is. We willen nu in overleg met de overheid en alle partijen komen tot concrete stappen binnen een, wat mij betreft, Partnership Studentenwelzijn. Het actieplan geeft daar de handvatten voor.”
 
De 5 pijlers die in het actieplan worden genoemd zijn: 1. Het creëren van awareness (bewustzijn); 2. Zorgen voor binding en een veilig studieklimaat; 3. Preventie en vroege herkenning van problematiek; 4. Aandacht voor professionalisering van docenten en studiebegeleiders; en 5. Het zorgen voor een voldoende hulpaanbod.
 
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn ook aangesloten bij het netwerk studentenwelzijn en vragen al lange tijd aandacht voor deze problemen. Veel van de medezeggenschapsraden die bij het ISO aangesloten zijn, gaan het actieplan indienen op hun eigen universiteit of hogeschool bij het College van Bestuur, in de hoop dat het navolging krijgt. Voorzitters van het ISO en de LSVb: “De prestatiedruk en psychische problemen onder studenten zijn een groot, serieus probleem. Het is mooi dat we de krachten met zoveel partijen hebben kunnen bundelen en tot dit actieplan zijn gekomen. We willen aan de slag.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids