Normal_open_universiteit_nederland_2

Mensen die behandeld zijn tegen kanker kunnen tijdens hun herstel te maken krijgen met een grote verscheidenheid aan problemen. Om hen daarbij te ondersteunen hebben Roy Willems en Iris Kanera, onderzoekers bij de Open Universiteit, in het kader van hun promotieonderzoek de Kanker Nazorg Wijzer (KNW) ontwikkeld en geëvalueerd. Deze KNW komt vanaf maart landelijk beschikbaar via kanker.nl. Op 8 maart aanstaande verdedigen Willems en Kanera hun proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen. Dat meldt de Open Universiteit.

De KNW is een online zelfmanagement programma voor mensen die herstellen van kanker. Het programma geeft informatie en advies-op-maat over vermoeidheid, angst en depressie, relaties en seksualiteit, werkhervatting, beweging, voeding, roken en restklachten. Daarnaast bevat de KNW video’s van voormalige kankerpatiënten en experts. Roy Willems en Iris Kanera ontwikkelden de KNW en onderzochten de effectiviteit. Willems richtte zich daarbij op het effect op kwaliteit van leven, angst, depressie en vermoeidheid. Kanera onderzocht het effect op beweging, voeding en roken. 462 voormalig kankerpatiënten namen deel aan het onderzoek, ofwel in een controlegroep ofwel in een experimentele groep. 

De experimentele groep had zes maanden lang toegang tot de Kanker Nazorg Wijzer. Uit het onderzoek van Willems blijkt dat zij na die periode emotioneel en sociaal beter functioneerden en minder last hadden van depressie gevoelens en vermoeidheid. Gevoel van controle over herstel na kanker lijkt een belangrijke verklaring te zijn voor de effecten op depressie en vermoeidheid. Na twaalf maanden was er op deze punten geen verschil meer zichtbaar tussen de groepen, mogelijk als gevolg van het natuurlijk herstel van de controlegroep.

Kanera onderzocht de effecten op leefstijl. Zij stelde vast dat de gebruikers van de KNW na een half jaar meer (matig intensief) bewogen en meer groenten consumeerden. Hoe jonger de deelnemers waren, hoe beter ze in waren om het toegenomen beweeggedrag op langere termijn vol te houden (gemeten na een jaar).

De KNW werd door de gebruikers zeer positief gewaardeerd. Het is laagdrempelig, makkelijk toegankelijk en kan goed ingezet worden in de reguliere zorg als een eerste stap bij herstel na kanker. Via kanker.nl is de KNW gratis online beschikbaar. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van KWF en de inzet van het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL), Kanker.NL en de projectbegeleiders van de Open Universiteit en Universiteit Maastricht.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids