Normal_univeristeit_twente

Stuurgroep Kennispark Twente heeft op donderdagavond 22 februari in het DesignLab op de Universiteit Twente de gebiedsstrategie gelanceerd voor Kennispark Twente: één van de vier Twentse topwerklocaties. Deze strategie is leidend in de verdere ontwikkeling van het gebied naar een vooruitstrevende toplocatie met een sterke internationale concurrentiepositie. Meer dan 100 beslissers uit het bedrijfsleven, de Universiteit Twente, Novel-T, de gemeente Enschede en de provincie Overijssel hebben donderdagavond geproost op een mooie toekomst voor Kennispark Twente. Dit meldt provincie Overijssel.

“Kennispark bevat alles wat nodig is voor innovatief ondernemerschap: sterke bedrijven, top onderwijs, fundamenteel en toegepast onderzoek, krachtige profilerende thema’s en optimale support voor product- en marktontwikkeling. Kortom, een inspirerende omgeving voor ondernemende talenten”, aldus struurgroeplid Mirjam Bult.

Twee pijlers

De gebiedsstrategie bestaat uit twee pijlers. De eerste is het versterken van het profiel en merk van Kennispark. Gedeputeerde Eddy van Hijum benadrukt het belang om als één geheel naar buiten te treden: “Deze topwerklocatie is een geweldige impuls voor de economie en werkgelegenheid van Oost Nederland. Kennispark biedt ondernemers alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen, te innoveren en om uitstekend opgeleide medewerkers aan te trekken. Daarmee versterken zij hun (inter)nationale concurrentiepositie en blijft talent voor de regio behouden.”

Volgens Dennis Schipper richt Kennispark zich op de thema’s waar de UT en bedrijven al in uitblinken en waarin zij op onderdelen al wereldleider zijn.

De tweede pijler is het verder bouwen aan het vestigings- en leefklimaat met als doel een dynamische toplocatie. Voor de gebiedsontwikkeling van 180 hectare ligt de focus op het realiseren van één gebied met één gemeenschappelijke en hoogwaardige uitstraling. Het Innovatiepad zal daarin als ‘structuurdrager’ fungeren. Ook voor woningen en kleinschalige horeca en detailhandel komt ruimte.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids