Normal_bewegen__sport__basketbal

Op dinsdag 23 januari ondertekenen Prof. Dr. Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, en Drs. Annette Mosman RA, penningmeester van NOC*NSF, het Actieplan FLOT: FLexibel Onderwijs en Topsport. Met deze ondertekening verbindt de UM zich aan dit actieplan waarin structurele afspraken zijn gemaakt over de ondersteuning van topsporters die naast hun studie aan de UM veel tijd nodig hebben voor voorbereiding van en deelname aan internationale sportevenementen. Dit meldt de UM.

Eind 2013 hebben een aantal universiteiten en hbo-instellingen afspraken gemaakt met NOC*NSF ter verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief van topsporters. Deze afspraken zijn opgenomen in het Actieplan FLOT (Flexibel Onderwijs en Topsport). Het actieplan richt zich op drie doelen. Het eerste is een competentiegerichte studiekeuze: het is belangrijk dat een topsporter een studie kan doen in een richting die past bij zijn of haar interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging en stimuleren daarnaast ook de topsportprestaties. Het tweede doel is flexibel onderwijs: een topsporter moet in staat worden gesteld om, binnen redelijke grenzen, een flexibel onderwijsaanbod te kunnen volgen. Daarmee kan de topsporter trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland combineren met studie en examinering. Het laatste doel is gericht op financiële haalbaarheid: financieel zou een topsporter in staat gesteld moeten worden om zijn of haar sport op het hoogste niveau te beoefenen, zonder disproportionele meerkosten voor sport of studie.
 
Sprekers rond het tekenmoment zijn Birgitte Hendrickx, hoofd UM SPORT, over de vernieuwde regeling Topsport@UM, Annette Mosman van NOC*NSF over Actieplan FLOT, en Prof. Dr. Luc van Loon, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de UM Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML), over wetenschap in relatie tot topsport. UM topsporters Xavier Köhlen (boksen en student Faculteit der Rechtsgeleerdheid), Debbie Gach (tennis en student FHML) en Sarissa de Vries, (triatleet en alumna FHML) delen hun ervaringen. Voorafgaand aan het officiële tekenmoment spreekt Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur, namens de UM.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids