Normal_rss_entry-119227

De universiteit van Utrecht gaat met alle studentenverenigingen nog eens stevig praten over de gewenste cultuur, staat op de site van de onderwijsinstelling. Recente incidenten worden "ontoelaatbaar" en "niet acceptabel" genoemd.

Rector magnificus Bert van der Zwaan zegt het nog maar eens duidelijk: "Wij veroordelen elke vorm van seksisme, dwang of ander ongewenst gedrag bij aan ons verbonden verenigingen en nemen ook gepaste maatregelen. Daarnaast is dit voor ons aanleiding om met de studenten opnieuw het gesprek aan te gaan over de geldende procedures en codes. Als universiteit willen wij een veilige omgeving scheppen voor onze studenten en medewerkers waarin zij zich welkom voelen.”

De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht schortten eerder al hun bijdragen op aan een studentenvereniging op naar aanleiding van het tv-programma Rambam, dat er ontgroeningsincidenten filmde. Later kwamen er berichten naar buiten over het zingen van seksistische liedjes, uit een speciale bundel, tijdens een introductieweekeinde van een andere vereniging. Ook deze club kan voorlopig geen bijdragen meer verwachten. Beide verenigingen zijn voorlopig ook niet welkom bij plechtigheden.

Door: ANP