Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

De onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie & Veiligheid is ernstig aangetast. In de uitzending van Nieuwsuur gisteravond werd duidelijk dat het ministerie sturing en druk zet op het onafhankelijke onderzoeksinstituut om eigen beleid te bevestigen. Dit melden NOS en FNV.

Zo dient een WODC-onderzoekster en projectleider in 2014 een interne klacht in over de sturende invloed van beleidsambtenaren op rapporten van het WODC. Het document van zeven pagina's plus bijlagen is een opsomming van diverse vormen van beïnvloeding. Van directe invloed van het ministerie op onderzoeksrapporten op vraagstelling en onderzoeksmethoden, tot het woordelijk redigeren van teksten en zelfs het achteraf herschrijven van conclusies. Met de klacht is tot nu toe nog niets gedaan.
 
Yntse Koenen, bestuurder FNV Overheid: “Deze bemoeienis moet stoppen. Niet alleen wordt de onafhankelijkheid van het instituut ernstig aangedaan. Maar ook de integriteit en de professionaliteit van hun wetenschappelijk personeel worden op het spel gezet. Personeel mag nooit worden misbruikt om het eigen politiek gelijk te legitimeren. Zij moeten naar eer en geweten vrije wetenschap kunnen beoefenen. Dat is juist de opzet van zo’n onafhankelijk instituut.”
 
De FNV is tevens geschokt dat een ingediende klacht van een medewerker over deze onderzoeksbeïnvloeding niet juist is behandeld. Koenen: “Onze eerste prioriteit is nu dat medewerkers van het instituut worden beschermd en dat zij hun werk kunnen doen, zoals is bedoeld. Wij willen daar snel garanties over van het ministerie.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids