Normal_naamloos4

Het Rathenau Instituut wil meer inzicht verkrijgen in hoe de wetenschap functioneert in Nederland. Voor het onderzoek ‘Drijfveren van onderzoekers’ zoekt het instituut daarom deelnemers die meer kunnen vertellen over onder andere hun motivatie om onderzoek te doen. Dit meldt het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut heeft in samenwerking met voormalig staatsecretaris van Onderwijs een vragenlijst samengesteld voor wetenschappers. Daarin worden vragen gesteld over de balans tussen onderwijs, onderzoek en acquisitie, over de motivatie van wetenschappers om onderzoek te doen, over de tijd die het kost, et cetera. Het is een vervolgonderzoek op eenzelfde onderzoek naar de drijfveren van onderzoekers van vier jaar geleden.
 
Alle onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool, kennisinstituut of een universitair medisch centrum worden opgeroepen om de vragenlijst in te vullen. De onderzoeksresultaten zullen in een rapport gepresenteerd worden per soort instelling.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids