Normal_anietenkapel__uva__universiteit_van_amsterdam

Anne de Graaf wordt per 1 november 2017 de diversity officer van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij zal samen met collega’s van de faculteiten beleid ontwikkelen om het klimaat aan de universiteit te verbeteren voor onder andere vrouwen, etnische minderheden, homoseksuelen, transgenders en gehandicapten. Dit meldt UvA.

De Graaf is op dit moment Head of Studies van Academic Core en Outreach Coordinator bij het Amsterdam University College (AUC). Volgens voorzitter van het college van bestuur Geert Ten Dam is De Graaf gekozen vanwege haar bindend vermogen, sensitiviteit en flexibiliteit. Zij heeft een brede visie op diversiteit en een hoog ambitieniveau wat past bij de functie van diversity officer.
 
Een van haar eerste taken als diversity officer wordt het opstellen van een plan van aanpak, samen met de verschillende diversiteitsfunctionarissen van de faculteiten. Samen ontwikkelen zij diversiteitsbeleid dat erop is gericht het klimaat aan de universiteit te verbeteren voor onder anderen vrouwen, etnische minderheden, homoseksuelen, transgenders en gehandicapten. Dit wordt weer verbonden met het onderwijs- en personeelsbeleid van de UvA. Zo zal er aandacht zijn voor loopbaanbegeleiding en het scouten van talent voor academische en bestuurlijke functies onder de medewerkers van de Uva. Ook gaat De Graaf mogelijkheden onderzoeken om de toegang tot de UvA voor studenten uit ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen te vergroten. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids