Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

Technische universiteiten lanceren een eigen investeringsfonds dat zich richt op technologiebedrijven die zijn voortgekomen uit onderzoek op de vier technische universiteiten. Innovation Industries  richt zich in het bijzonder op bedrijven die met hun producten of technologieën een positieve bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment waaronder klimaatverandering, zorg, mobiliteit en voeding. Dit meldt WUR.

Het fonds heeft investeringen ontvangen van de technische universiteiten van Twente, Eindhoven en Wageningen, het Europese Investeringsfonds en het Pensioenfonds voor Metaal en Elektro (PME). Ook TNO en ECN, PPM Oost, Topfonds Gelderland, Innovatiefonds Overijssel, en een groep van overwegend Twentse investeerders die al eerder in het succesvolle voorloperfonds, het Twente Technology Fund, hebben geïnvesteerd, doen mee. TU Delft steekt geen geld in het fonds, maar gaat wel samenwerken met Innovation Industries. 
 
De technische universiteiten en toegepaste kennisinstellingen zetten zich gezamenlijk in voor het effectief vertalen van kennis naar economische bedrijvigheid in Nederland. Voorheen werkte elke universiteit met een eigen investeringsfonds of methodiek om startups te helpen, maar er was geen landelijk systeem. Innovation Industries biedt de gewenste coördinatie, versterking en de mogelijkheid tot opschaling van innovatieve ondernemers en onderschrijft daarmee de valorisatiedoelstellingen van de kennisinstellingen op de meest effectieve manier. 
 
Het management van Innovation Industries wordt gevoerd door Harm de Vries, Nard Sintenie, Tom Schwarz en Chris Sonnenberg. Deze fondsmanagers hebben vele jaren ervaring op het gebied van hightech-investeringen in Nederland en hebben al verschillende universiteitsfondsen in Nederland opgezet en gemanaged. Het managementteam werkt nauw samen met enkele grote Nederlandse bedrijven uit de hightech-industrie die zich hebben aangesloten als partner bij het fonds. Deze bedrijven delen netwerken en kennis ten behoeve van de groei van de portfoliobedrijven.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids