Normal_jet_bussemaker_minister_ocw_rijksoverheid

De minister van onderwijs mag ingrijpen als een vertegenwoordiger van een onderwijsinstelling uitingen doet die discriminerend zijn of anderszins indruisen tegen de fundamenten van de rechtsstaat. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker dat dit regelt. De minister kon al ingrijpen bij bekostigde instellingen maar kan dit straks ook bij instellingen die geen geld krijgen van de overheid maar wel geaccrediteerde opleidingen aanbieden, zoals de Islamitische Universiteit Rotterdam. Dit meldt Rijksoverheid.

Om te voorkomen dat willekeur optreedt, moet een onafhankelijke commissie van deskundigen eerst adviseren over een casus alvorens de minister kan overgaan tot ingrijpen. Dit ingrijpen kan er uiteindelijk toe leiden dat de minister een instelling het recht ontneemt om wettelijke graden (bijvoorbeeld bachelor of master) te verlenen. De commissie moet eerst in een wet geregeld worden. Daarna treedt dit onderdeel van het wetsvoorstel in werking.
 
In het wetsvoorstel is tevens geregeld dat namen en graden worden beschermd. Dit maakt een einde aan de praktijk dat instellingen zich ten onrechte universiteit, university (of applied science) of hogeschool kunnen noemen en studenten hiermee misleiden, zonder dat ze hiervoor kunnen worden gestraft.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids