Normal_koran_islam_godsdienst_religie

De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam werkt samen met het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) aan een nieuwe beroepsopleiding voor imams in Nederland. Dit op verzoek van minister Bussemaker van Onderwijs. De opleiding is zowel voor aankomende als zittende imams en heeft als doel hen voor te bereiden op maatschappelijke vraagstukken. Ook gaat de universiteit imams bijspijkeren in taal en de Nederlandse cultuur. Dit melden de VU, Trouw en NOS.

Eerdere pogingen om in Nederland een imamopleiding op te zetten mislukten. Volgens de VU en het CMO kwam dat doordat de opleiding geen aansluiting vond bij de islamitische gemeenschap. De VU wil het daarom anders gaan doen en beginnen met onderwijs in de moskee. De hoop is dat de relaties op den duur zodanig worden dat een Nederlandse imamopleiding van start kan gaan.

In het afgelopen zijn er drie keer bijeenkomsten geweest waarin de universiteit en het CMO met imams en wetenschappers uit binnen- en buitenland sprak over het imamschap. Tijdens een conferentie op 13 december hebben de partijen nu afspraken gemaakt over het ontwikkelen van een permanent onderwijsaanbod met aanvullende programma's zoals taaltraining, geschiedenis en cultuur.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids