Normal_economie_geld

Het economieonderwijs van de toekomst helpt scholieren hun leven beter te besturen door hen inzicht te geven in de principes van kiezen en samenwerken. Een meer relationeel mensbeeld sluit dichter aan bij de belevingswereld van scholieren. Dit stelt Lans Bovenberg in zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van de F.J.D. Goldschmeding leerstoel ‘Vernieuwing van Economieonderwijs’ op 15 december. De nieuwe leerstoel levert een bijdrage aan vernieuwing van het vak economie in het voortgezet onderwijs. Dat meldt Tilburg University.

Bovenberg hangt het economieonderwijs op aan één verhaal over kiezen en samenwerken. Het huidige economieonderwijs concentreert zich op hiërarchie en marktwerking als bestuursvormen. Maar de toenemende complexiteit van de samenleving vraagt tevens om vrijwillige binding door relaties en ethiek. “Of we op weg zijn naar een eerlijkere en menselijkere samenleving waarin burgers handelen vanuit gedeeld belang hangt af van jongeren. Dat maakt economie tot zo’n belangrijk en betekenisvol schoolvak”, aldus Bovenberg.

Bovenberg bekleedt sinds 1 april 2015 de F.J.D. Goldschmeding leerstoel, met als leeropdracht ‘Vernieuwing van economieonderwijs’. De leerstoel is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Deze stichting heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Zij ondersteunt hiertoe projecten die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mens, werk en economie.

De leerstoel onderzoekt en ontwikkelt nieuwe les- en leermethoden van economie in met name het voortgezet onderwijs, mede gebaseerd op recente ontwikkelingen binnen de wetenschap. Het model van de rationele, zelfzuchtige mens staat nu nog centraal in het economieonderwijs. Maar recente ontwikkelingen in de wetenschap genereren een minder rationeel en meer relationeel mensbeeld. Zo leert de gedragseconomie dat mensen lang niet altijd rationeel handelen en systematische fouten maken. Ook hechten ze aan rechtvaardigheid en aan hun betekenis voor samenwerkingsverbanden waarmee ze zich identificeren.

De inaugurele rede van Lans Bovenberg vindt plaats in de ‘Week van het Economieonderwijs’, van 12 tot en met 16 december. Deze week bestaat uit een serie evenementen voor scholieren, studenten, docenten en academici die betrokken zijn bij het overdragen van economische kennis. Gedurende de week is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen, lesmethoden te bespreken en de toekomst van het economieonderwijs te verkennen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids